Požární bezpečnostní systémy

Technologie, která mnohonásobně zvyšuje požární bezpečnost objektů před život ohrožujícím nebezpečím.

S požárně bezpečnostním systémem bude Váš majetek, ale hlavně život v bezpečí, díky včasné detekci vzniku požáru nebo úniku nebezpečných látek jako jsou například oxid uhelnatý, oxid uhličitý a jiné nebezpečné látky, jejichž přítomnost není člověk bez pokročilé detekce schopen odhalit.

Systém vyhodnotí a informuje o vzniku nebezpečné situace, a to s přesnou identifikací prostoru vzniku události a zobrazením informací u vzniklé události na obslužném poli.

Dalšími výhodami mohou být například ruční ovládání pomocí tlačítkového systému k ještě rychlejšímu varování před vzniklou událostí, dále lze systém modifikovat o podpůrná světla, která při výpadku elektrického proudu osvětlí prostory určené pro únik osob z objektů až po dobu 2 hodin.

Celý systém je zároveň možné připojit k pultu centrální ochrany, pro zajištění bezpečnosti objektu specializovanou firmou stylem 24/7.

Požárně bezpečnostní systém navrhneme a realizujeme dle Vašich potřeb, aby bylo dosaženo nejvyšší možné efektivity k zajištění požární bezpečnosti a vše odpovídalo Vaším představám.

Náš systém je vhodný pro panelové domy, ale i pro výrobní objekty nebo haly. Požárně bezpečnostní systém je možné modifikovat tak, aby vždy odpovídal specifikacím prostoru, kde je instalován i požadavkům, které stanoví investor.

Jsme VKelectronic, Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě. 

Vývoj našeho systému byl konzultován s profesionály od HZS

Odpověď od HZS JHC ÚO Český Krumlov na dotaz, zda je pro veřejnost náš systém možným přínosem.

Vážený pane Koláři,

za HZS JHC ÚO Český Krumlov, pracoviště prevence, Vám mohu odpovědět, že Vámi navržený systém zvyšující požární bezpečnost z pohledu záchrany života, zdraví a majetku osob je velmi přínosný a HZS JHC ÚO Český Krumlov můžeme instalaci tohoto systému doporučit.

Doporučit jej můžeme z důvodu střežení společných prostor, například v panelových domech, ale i ubytovacích zařízeních, kde může být prostor schodiště jedinou únikovou cestou z objektu a Vámi navržený systém umožňuje včasné informování obyvatel k evakuaci před zakouřením uvedené únikové cesty.

Tento systém má další široké využití, například při střežení výrobních prostor, i prostor s výskytem nebezpečných látek, hořlavých nebo hoření podporujících kapalin a spoustě dalších provozoven.

V návaznosti na nedávné požáry bytových domů na Českokrumlovsku je využití Vašeho systému ještě příhodnější.

S pozdravem

oddělení Stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP

HZS JHC ÚO Český Krumlov

0

Let na trhu

Již 15 let Vám nabízíme profesionální služby ve světě elektrotechniky.

0 +

Hlídaných objektů

V současné době zabezpečujeme více jak 400 objektů, od rodinných domů po veřejné budovy.

0 +

Spokojených zákazníků

Naše služby využilo více jak 800 klientů, kteří byli s naší prací vždy spokojeni.

Nezávazná poptávka